Hloubětínská 700

Akce a soutěže školní družiny březen

A je tu jaro. Co nás čeká ve školní družině.

Tématické týdny :

5.3. – 9.3.      Jarní

12.3. – 16.3.  Člověče, nezlob se

19.3. – 23.3. Čárek 26.3. – 30.3. Beránků

Celodružinové soutěže :

Člověče, nezlob se

FINÁLE : 15.3.

Čárkovaná

FINÁLE : 22.3.

Beránci

FINÁLE : 29.3.

Knihovna :

I. oddělení 7.3.

II. oddělení 14.3.

IV. oddělení 21.3.

31.3. výlet do skanzenu v Přerově nad Labem

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví