Hloubětínská 700

9. A, B na návštěvě SOU gastronomie a podnikání, Praha 9

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 navštívili naši deváťáci se svými třídními učiteli (Mgr. J. Horníčkem a Mgr. N. Kontšekovou) SOU Pramen.

Jde o komplexní učiliště, které zajišťuje nejen teoretickou, ale i praktickou výuku gastronomických a podnikatelských oborů (např. Hotelnictví a turismus, Aranžér a propagace, Pekař či Cukrář, …).

Žáci viděli práci v žákovských pracovištích pod vedením zkušených mistrů. Sami si také např. vyzkoušeli výrobu chuťovek a ochutnali čerstvě upečené (prý výborné a křupavé) houstičky.    

                                                                                                     Ivana Braunová

návštěva SOU
návštěva SOU
návštěva SOU
návštěva SOU
návštěva SOU
návštěva SOU

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví