Hloubětínská 700

9. A, B na návštěvě SOU gastronomie a podnikání, Praha 9

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 navštívili naši deváťáci se svými třídními učiteli (Mgr. J. Horníčkem a Mgr. N. Kontšekovou) SOU Pramen.

Jde o komplexní učiliště, které zajišťuje nejen teoretickou, ale i praktickou výuku gastronomických a podnikatelských oborů (např. Hotelnictví a turismus, Aranžér a propagace, Pekař či Cukrář, …).

Žáci viděli práci v žákovských pracovištích pod vedením zkušených mistrů. Sami si také např. vyzkoušeli výrobu chuťovek a ochutnali čerstvě upečené (prý výborné a křupavé) houstičky.    

                                                                                                     Ivana Braunová

návštěva SOU
návštěva SOU
návštěva SOU
návštěva SOU
návštěva SOU
návštěva SOU

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví