Hloubětínská 700

1. místo 5. tříd ve vybíjené

Okresní kolo ve vybíjené 19. 4. na ZŠ Albrechtická, Kbely. Vybraní žáci z 5. A a 5. B se utkali v soutěži ve vybíjené se školami Prahy 9. Zúčastnilo se celkem sedmnáct škol, z toho sedm družstev bylo dívčích a zbytek byla družstva smíšená nebo pouze chlapecká.

My jsme soutěžili v družstvech smíšených, kde jsme nebyli ani jednou poraženi a umístili se v této kategorii na 1. místě. Postoupili jsme do semifinále, kde jsme opět porazili všechny soupeře, a pozor družstva to byla pouze chlapecká. K naší velké radosti jsme zvítězili a postupujeme do krajského kola, které se bude konat 16. nebo 17. května.

1. místo 5. tříd ve vybíjené
1. místo 5. tříd ve vybíjené
1. místo 5. tříd ve vybíjené
1. místo 5. tříd ve vybíjené
1. místo 5. tříd ve vybíjené
1. místo 5. tříd ve vybíjené
1. místo 5. tříd ve vybíjené

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví