Hloubětínská 700

Informace

Informace pro rodiče a žáky 2. – 9. ročníků- šk.rok 2016/2017

Vážení rodiče, přesto, že žáci si odnesou rozvrh hodin většinou již první školní den, budou se podle něj učit od 5. září. Tyto stálé rozvrhy najdete na našich webových stránkách v kolonce Rozvrhy, nicméně proto, že rozvrhy nám na webové stránky ukládá externí pracovník, nemohu Vám zaručit jejich zveřejnění hned v prvních školních dnech.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví