Hloubětínská 700

Informace

Vítejte z prázdnin

10. září v 15:00 hodin v areálu školy. Přijďte v kostýmu pohádkové bytosti, neboť na naší zahradě víla Evelína poztrácela 1000 malých perliček, které jí můžete pomoci najít. Čeká Vás za to odměna.

Připomínka

Připomínáme všem zájemcům, že ZŠ Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700 otevírá v září 2013 Kurz češtiny pro cizince.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví