Hloubětínská 700

Informace

Vítejte z prázdnin

10. září v 15:00 hodin v areálu školy. Přijďte v kostýmu pohádkové bytosti, neboť na naší zahradě víla Evelína poztrácela 1000 malých perliček, které jí můžete pomoci najít. Čeká Vás za to odměna.

Připomínka

Připomínáme všem zájemcům, že ZŠ Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700 otevírá v září 2013 Kurz češtiny pro cizince.

Vážení rodiče a přátelé školy,

období, které nás čeká, je s velikou radostí očekáváno dětmi a určitě i učiteli, méně radostněji ho vítají rodiče. Čeká je starost, kam umístit svého potomka po dobu dvou měsíců. Přesto si myslím, že všichni se již nemůžeme dočkat sladkého nicnedělání, snad i teplého počasí, koupání, klidu a pohody.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví