Hloubětínská 700

Akce školy

Lyžařský kurz 2014

Lyžařský výcvikový kurz probíhal ve dnech 5.-11.1.2014 ve vzdálených Jeseníkách. Jelikož se naše chata nachází nedaleko nejvýše položené vlakové rychlíkové stanice v ČR, nemohli jsme cestovat jinak než vlakem.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví