Hloubětínská 700

Akce školy

Lyžařský kurz 2014

Lyžařský výcvikový kurz probíhal ve dnech 5.-11.1.2014 ve vzdálených Jeseníkách. Jelikož se naše chata nachází nedaleko nejvýše položené vlakové rychlíkové stanice v ČR, nemohli jsme cestovat jinak než vlakem.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Mikuláš 2017
Děti zdraví