Hloubětínská 700

Akce školy

Slavnost slabikáře

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 se v tělocvičně naší školy konaly " Slavnosti slabikáře". Na tuto slavnost se museli prvňáčci nejdříve připravit, a tak se od září pilně učili, aby nám spolu se svými třídními učitelkami předvedli všechno, co už umí.

Seminář udržitelného rozvoje

Tematika udržitelného rozvoje není zrovna jednoduše pochopitelná, ať už pro žáky, učitele, odbornou veřejnost či běžné obyvatele. Rozhodli jsme se proto v naší základní škole postoupit ještě o kousek dále a krom uspořádání celoškolní soutěže byl na dobu necelých tří měsíců otevřen speciální seminář udržitelného rozvoje pod vedením učitele Michala Pitoňáka.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví