Hloubětínská 700

Akce školy

Příroda v animovaném filmu

Jarní projektové dny. Žáci 5. až 9. ročníků, kteří si vybrali téma Příroda kolem nás, zpracovali svoje poselství o přírodě do animovaných filmů. Ptáte se proč? Protože projektové dny jsou příležitost, podívat se na věc trochu jinak, než umožňuje každodenní výuka, a také dávají žákům možnost vyzkoušet si činnosti, na které škola jednoduše nemá technické zázemí.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví