Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

Dlouhodobý program primární prevence

Druhým školním rokem na naší škole probíhá pětiletý program primární prevence realizovaný o.s. PROSPE, který byl zahájen na základě zakázky Úřadu MČ Prahy 14. Program si klade za cíl snížit rizika vzniku sociálně patologických jevů u žáků základních škol. K těmto negativním jevům patří například závislosti na alkoholových i nealkoholových drogách, nezdravý životní styl, školní šikana či projevy rasismu a xenofobie.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví