Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

Seminář udržitelného rozvoje

Tematika udržitelného rozvoje není zrovna jednoduše pochopitelná, ať už pro žáky, učitele, odbornou veřejnost či běžné obyvatele. Rozhodli jsme se proto v naší základní škole postoupit ještě o kousek dále a krom uspořádání celoškolní soutěže byl na dobu necelých tří měsíců otevřen speciální seminář udržitelného rozvoje pod vedením učitele Michala Pitoňáka.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví