Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

Slavnost slabikáře

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 se v tělocvičně naší školy konaly " Slavnosti slabikáře". Na tuto slavnost se museli prvňáčci nejdříve připravit, a tak se od září pilně učili, aby nám spolu se svými třídními učitelkami předvedli všechno, co už umí.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví