Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

Slavnost slabikáře

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 se v tělocvičně naší školy konaly " Slavnosti slabikáře". Na tuto slavnost se museli prvňáčci nejdříve připravit, a tak se od září pilně učili, aby nám spolu se svými třídními učitelkami předvedli všechno, co už umí.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví